Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2018

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
0114 b773 390

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viaumierajstad umierajstad

March 19 2018

8841 3349 390
Unfortunately I don't know the author, but this photo is amazing
3460 d60b 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viakomplikacja komplikacja
2587 d506 390
4261 d6ea 390
Reposted from4777727772 4777727772 viafallingsky fallingsky

    Bardzo wiele książek należy przeczytać po to, aby sobie uświadomić, jak mało się wie.
— Nikołaj Gogol
Reposted fromavooid avooid viacytaty cytaty
Reposted fromlugola lugola viadobby dobby
Ten sam błąd popełniony drugi raz już nie jest błędem - to wybór.
Reposted fromszukajacsiebie szukajacsiebie viadobby dobby

December 20 2017

Wystarczy powiedzieć: jebać to. Koniec. Albo ktoś się cieszy, że cię zna, że utrzymuje z tobą kontakty albo niech spierdala. Jeśli chcesz aby wszyscy cię lubili zacznij sprzedawać lody.
— Pokolenie Ikea
Człowiek nie ucieknie od tego, że słyszy. Nie ucieknie, że widzi. Choćby nie chciał słyszeć, widzieć. Samo mu w uszy, w oczy wchodzi.
— Wiesław Myśliwski - "Traktat o łuskaniu fasoli"
5739 b0da 390
Reposted fromniewypowiedzenia niewypowiedzenia
Znowu zrobiłem z siebie idiotę.
— Nie wiem czego się spodziewałem.
Reposted fromPoranny Poranny viafallingsky fallingsky
Jeżeli zamknąłeś już za sobą drzwi przeszłości, nie zaglądaj przez dziurkę od klucza, bo możesz przegapić fakt, że otwierają się przed Tobą następne, które dadzą Ci więcej szczęścia niż te, które właśnie zatrzasnąłeś.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSmerfMaruda SmerfMaruda
Kup mi wino i pozwól mówić.
— proszę.
Reposted fromrondine rondine viaSmerfMaruda SmerfMaruda
6635 f09f 390
Reposted frommalice malice viairmelin irmelin
4738 29a5 390
Reposted frommessinhead messinhead viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl