Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2019

Jest coś we wspólnym sypianiu. Nie mam na myśli seksu, ale zwykły sen. Wczoraj, po wielkiej burzy, zdenerwowany wyszedł z domu, zapalił papierosa i wrócił. Włączyliśmy film, utuliłam go, jako, że tylko tak mogłam pomóc. A on usnął. Zwyczajnie usnął jak mały chłopiec zmęczony całodzienną zabawą. Nigdy wcześniej nie widziałam go tak bezbronnego i tak spokojnego. Zmienił pozycje, ale przytulił do siebie moja rękę, pózniej - policzek do czubka mojej głowy. I gdy ja zasnęłam w oczekiwaniu, całował mnie w czoło za kazdym razem gdy się poruszyłam. I zrozumiałam, że tak naprawdę chyba nie da się być pewnym czyjejś miłości, dopóki się z kimś nie zaśnie, albo dopóki ktoś nie zaśnie przy tobie. We śnie wykonujemy akcje bezwarunkowo i tylko one mogą potwierdzić ludzkie więzi. Do tego, uważam, że zasypianie przy kimś to akt absolutnej ufności bo nie ma stanu, w którym jest się bardziej bezbronnym.
— Katarzyna Biegańska
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Najważniejsze jest wypielenie z siebie małego grzechu, skłonności do małych przekroczeń, do małych świństw. Wielka zbrodnia odradza, od małych zbrodni karleje się. Trzeba walczyć z małym grzechem.
— Konstanty Ildefons Gałczyński
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin

June 26 2019

0512 d398 390
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
8398 d3b3 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin
2221 bbd8 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin
2215 b82a 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin
Chory perfekcjonizm nie dopuszcza bycia przeciętnym. Będę idealna, albo będę nikim - nie ma niczego pomiędzy.
— znalezione a tak prawdziwe, od lat
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaNataly Nataly
7595 f664 390
Reposted fromGIFer GIFer viairmelin irmelin
9399 7e27 390
Reposted fromnivea nivea vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
Jesteśmy odzwierciedleniem pięciu osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu. To oni nas motywują, doradzają, krytykują. Przyjrzyj się, z kim Ty przystajesz.
— Nancy Drew
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSmerfMaruda SmerfMaruda
0604 577e 390
Reposted frommicrowalrus microwalrus viairmelin irmelin
7638 464d 390
Reposted fromambermoon ambermoon viairmelin irmelin
0364 f8e4 390
Reposted fromhagis hagis viairmelin irmelin
Powiada się, że tym, czego poszukujemy, jest sens życia. Otóż nie sądzę, żebyśmy szukali właśnie tego. Myślę, że tym, o co nam chodzi, jest doświadczanie życia jako takiego, tak, by nasze realne przeżycie na płaszczyźnie czysto fizycznej wywoływały rezonans w głębi naszej najbardziej wewnętrznej istoty i rzeczywistości, byśmy naprawdę doznali upojenia faktem życia.
— Milan Kundera "Śmieszne miłości"
Reposted fromczesciczolem czesciczolem viafoodforsoul foodforsoul
0441 43bf 390
Every word has consequences. Every silence, too.
— The Selected Essays (Jean-Paul Sartre)
Reposted frompensieve pensieve viafoodforsoul foodforsoul
Nigdy nie należy sądzić, że przeżyliśmy już w życiu wszystko. To niebezpieczne. Kiedy myślimy, że nasza opowieść właśnie się skończyła, ślepy los odwraca stronicę, by otworzyć przed nami następny rozdział.
— Lucy Maud Montgomery "Dolina tęczy"
Reposted fromdreamadream dreamadream viafoodforsoul foodforsoul
Szczególnie wtedy, gdy uważacie, że wasz pomysł jest głupi - zapiszcie go.
— A. Borowik, mało ważne szkolenie pełne ważnych cytatów
Reposted fromjaskier jaskier viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl