Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

9833 e8d8 390
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
3387 095b 390
"Maski i twarze" vol.2
7718 63c2 390

June 16 2017

5607 9f5d 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viafoodforsoul foodforsoul

June 10 2017

[...] im żywsza i szczersza jest miłość, tym bardziej powinna być tajemnicza, okryta zasłoną. Nie powierzajmy naszej tajemnicy nikomu.
— Honoré de Balzac – Ojciec Goriot
Reposted frompuella13 puella13 viacytaty cytaty

June 09 2017

Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski
Reposted fromlovvie lovvie viairmelin irmelin
Zdejmij
wszystkie śmieszne warstwy.
Wyłącz
wszystko co pika i wibruje.
Zobacz
– nie jesteś martwy.
Właśnie ten człowiek mnie interesuje.
— Patrick The Pan "Zdejmij. Wyłącz.Zobacz"
Reposted fromhawrix hawrix viaadwokatdiabla adwokatdiabla

May 26 2015

5247 67fc 390
Jane Austen - Duma i uprzedzenie
Reposted fromdontforgot dontforgot viacytaty cytaty
     

Kayden’s first time experiencing rain (x)

My ovaries just exploded.

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viawhateever whateever
Szczególnie wtedy, gdy uważacie, że wasz pomysł jest głupi - zapiszcie go.
— A. Borowik, mało ważne szkolenie pełne ważnych cytatów
Reposted fromjaskier jaskier viaSmerfMaruda SmerfMaruda
4816 ca6f 390
Reposted fromministerium ministerium viazapachsiana zapachsiana

May 21 2015

Każde wspomnienie ma swoją piosenkę.
Reposted fromlabellavita labellavita viasnapout snapout

May 20 2015

Uśmiech to niedrogi sposób na poprawienie naszego wyglądu.
— John Dana
4825 9303 390
Mamy fioła z tą dzisiejszą wolnością. Wolnością mają być te stada dzieciaków zniewolonych telewizją i reklamą? Sformatowanych osiemnastolatków w garniturach studiujących na szpanerskich uczelniach biznesowych?
— Andrzej Stasiuk – Życie to jednak strata jest
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl