Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2015

5247 67fc 390
Jane Austen - Duma i uprzedzenie
Reposted fromdontforgot dontforgot viacytaty cytaty
     

Kayden’s first time experiencing rain (x)

My ovaries just exploded.

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viawhateever whateever
Szczególnie wtedy, gdy uważacie, że wasz pomysł jest głupi - zapiszcie go.
— A. Borowik, mało ważne szkolenie pełne ważnych cytatów
Reposted fromjaskier jaskier viaSmerfMaruda SmerfMaruda
4816 ca6f 390
Reposted fromministerium ministerium viazapachsiana zapachsiana

May 21 2015

Każde wspomnienie ma swoją piosenkę.
Reposted fromlabellavita labellavita viasnapout snapout

May 20 2015

Uśmiech to niedrogi sposób na poprawienie naszego wyglądu.
— John Dana
4825 9303 390
Mamy fioła z tą dzisiejszą wolnością. Wolnością mają być te stada dzieciaków zniewolonych telewizją i reklamą? Sformatowanych osiemnastolatków w garniturach studiujących na szpanerskich uczelniach biznesowych?
— Andrzej Stasiuk – Życie to jednak strata jest
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

May 19 2015

Kobieta to tak kłótliwe stworzenie, że nie zgadza się nawet ze sobą.
— Piotr Adamczyk
Reposted frompieprzycto pieprzycto viafreeway freeway
Odrobina zdrowej spontaniczności w życiu, to chyba klucz do pozytywnej kaskady zdarzeń.
— życiowe, okolicznosciowe.
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viavoty voty
Dziecko pamiętaj, zawsze musisz najpierw pomyśleć o sobie.
— mój ukochany tata.
Reposted frombreakaway breakaway viakomplikacja komplikacja

May 14 2015

Jakie to dziwne gdy człowiek jest szczęśliwy,często nawet o tym nie wie.Nie zdaje sobie z tego sprawy.Dopiero później,żyjąc wspomnieniami,zauważa,że to,co go wtedy spotkało,to było właśnie szczęście.
— Magdalena Witkiewicz – Opowieść niewiernej
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
7601 f35c 390
Reposted frommyry myry viasesja sesja
1556 feb4 390
Mrożek bezbłędny
0973 0127 390
no troszkę.
2110 fc02 390
Reposted fromrevalie revalie viaumierajstad umierajstad
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viakomplikacja komplikacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl