Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2015

Jakie to dziwne gdy człowiek jest szczęśliwy,często nawet o tym nie wie.Nie zdaje sobie z tego sprawy.Dopiero później,żyjąc wspomnieniami,zauważa,że to,co go wtedy spotkało,to było właśnie szczęście.
— Magdalena Witkiewicz – Opowieść niewiernej
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
7601 f35c 390
Reposted frommyry myry viasesja sesja
1556 feb4 390
Mrożek bezbłędny
0973 0127 390
no troszkę.
2110 fc02 390
Reposted fromrevalie revalie viaumierajstad umierajstad
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viakomplikacja komplikacja

May 07 2015

4160 1e8c 390

happymoomin:

oohhh myy g

Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaunmadebeds unmadebeds
Mamy po 20 lat, skąd możemy wiedzieć co chcemy robić. To absurd. Jak ja nie wiem co będę jeść jutro na śniadanie.
— takie prawdziwe
Reposted fromzyta zyta viairmelin irmelin

When someone reads a book because I recommended it

8927 aa0e 390
Reposted fromwesanderson wesanderson viaunmadebeds unmadebeds

Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.

— A. Sapkowski
Reposted frombaeven baeven viakomplikacja komplikacja
jeśli masz w życiu choć jeden adres pod który zawsze możesz pójść i być pewien, że zostaniesz przyjęty. Jeśli znasz choć jeden numer telefonu pod którym zawsze się ktoś odezwie, bez względu na porę, bez względu na wszystko; to znaczy że jesteś naprawdę szczęśliwym człowiekiem.
Reposted fromniewinna niewinna viazapachsiana zapachsiana
0142 1a9b 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaunmadebeds unmadebeds

May 03 2015

2014 7c21 390
Reposted fromrol rol viafreeway freeway
To słuszność idei może nas zaprowadzić do sukcesu, a nie liczba jej wyznawców.
— prof. Lupin
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viacytaty cytaty
Każdy ma jakąś przeszłość. Nieważne, czy dobrą, czy złą, ona czyni nas tym, kim jesteśmy.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Reposted fromkonwalia konwalia viakomplikacja komplikacja
głupota jest jedną z dwóch rzeczy, 
które najlepiej widzimy z perspektywy czasu.
drugą są stracone okazje.
— Stephen King - Dallas '63
6784 8a58 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
1569 6992 390
Reposted fromkulamin kulamin viairmelin irmelin
nie ma nic gorszego, niż stracić szansę na coś, co mogło zmienić Twoje życie
— Grey's Anatomy
Reposted frombizarrement bizarrement viaoczekiwania oczekiwania
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl