Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

4261 d6ea 390
Reposted from4777727772 4777727772 viafallingsky fallingsky

    Bardzo wiele książek należy przeczytać po to, aby sobie uświadomić, jak mało się wie.
— Nikołaj Gogol
Reposted fromavooid avooid viacytaty cytaty
Reposted fromlugola lugola viadobby dobby
Ten sam błąd popełniony drugi raz już nie jest błędem - to wybór.
Reposted fromszukajacsiebie szukajacsiebie viadobby dobby

December 20 2017

Wystarczy powiedzieć: jebać to. Koniec. Albo ktoś się cieszy, że cię zna, że utrzymuje z tobą kontakty albo niech spierdala. Jeśli chcesz aby wszyscy cię lubili zacznij sprzedawać lody.
— Pokolenie Ikea
Człowiek nie ucieknie od tego, że słyszy. Nie ucieknie, że widzi. Choćby nie chciał słyszeć, widzieć. Samo mu w uszy, w oczy wchodzi.
— Wiesław Myśliwski - "Traktat o łuskaniu fasoli"
5739 b0da 390
Reposted fromniewypowiedzenia niewypowiedzenia
Znowu zrobiłem z siebie idiotę.
— Nie wiem czego się spodziewałem.
Reposted fromPoranny Poranny viafallingsky fallingsky
Jeżeli zamknąłeś już za sobą drzwi przeszłości, nie zaglądaj przez dziurkę od klucza, bo możesz przegapić fakt, że otwierają się przed Tobą następne, które dadzą Ci więcej szczęścia niż te, które właśnie zatrzasnąłeś.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSmerfMaruda SmerfMaruda
Kup mi wino i pozwól mówić.
— proszę.
Reposted fromrondine rondine viaSmerfMaruda SmerfMaruda
6635 f09f 390
Reposted frommyrla myrla viairmelin irmelin
4738 29a5 390
Reposted frommessinhead messinhead viairmelin irmelin
9641 99e8 390
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty

October 16 2017

9833 e8d8 390
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
3387 095b 390
"Maski i twarze" vol.2
7718 63c2 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl