Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 28 2019

Pierwszym krokiem, aby nabrać pewności siebie, jest sprawiać takie wrażenie.
— Lisa Wingate
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNataly Nataly
0368 3a80 390
Reposted fromchief chief viaslowlifephilosophy slowlifephilosophy
Sponsored post
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
Skąd mam wiedzieć jak powinna zachowywać się kobieta w moim wieku? Nigdy wcześniej nie byłam w takim wieku.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaNataly Nataly
Dyplomacja to powiedzieć komuś spierdalaj w taki sposób, by poczuł podniecenie na samą myśl o zbliżającej się podróży.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaNataly Nataly
7129 c87d 390
Reposted fromrubinek rubinek viairmelin irmelin
7756 6ab2 390
Reposted fromrubinek rubinek viairmelin irmelin
7458 f8ae 390
Reposted fromcontigo contigo viairmelin irmelin
6432 9919 390
Reposted fromTLC2 TLC2 viairmelin irmelin
8510 008c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
8465 c7da 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
0734 75dd 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viairmelin irmelin
0476 3861 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

August 23 2019

Kimkolwiek jesteś, bądź dobry.

Reposted frommarysia marysia viaNataly Nataly
Lekcja numer jeden: zawsze sprawiaj wrażenie, jakby nic, a przede wszystkim nikt nie był w stanie wytrącić cię z równowagi, zrozumiałaś?  Lekcja numer dwa: zachowuj się zawsze tak, jakbyś się świetnie bawiła.
— Sabine Both, "Przeprowadzka do siódmego nieba"
Reposted frommarysia marysia viafoodforsoul foodforsoul
Reposted fromshakeme shakeme viafoodforsoul foodforsoul
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
Reposted fromhorrordisco horrordisco viafoodforsoul foodforsoul
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viairmelin irmelin
Życie nie polega na oddychaniu, ale na chwilach, które wstrzymują oddech.
— znalezione na fb
Reposted fromjunior13 junior13 viaNataly Nataly

Ironia życia leży w tym, że żyję się do przodu, a rozumie do tyłu.

— Søren Kierkegaard
Reposted fromthesmajl thesmajl viaNataly Nataly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...